wandelen
Alle voeten zijn welkom bij Podotherapie Drachten

Visie van de praktijk op podotherapie

Lopen geeft mensen de mogelijkheid zelfstandig te functioneren en sociaal,
sportief en beroepshalve actief te zijn.

Omdat lopen zo belangrijk is in een mensenleven, is een tijdige behandeling van klachten van groot belang. De podotherapeut kan daar een voorname rol in spelen.

Wij streven ernaar om de patiënt bewust te maken van de mogelijkheden die podotherapeutische therapie biedt, én van de eigen verantwoordelijkheden die hij heeft ten aanzien van bijvoorbeeld het schoenadvies, het loopadvies en het leefpatroon. Samenwerken aan herstel.

Patiënten die onze praktijk bezoeken, zullen ervaren dat het maximaal haalbare voor hen wordt gedaan.
Wij kiezen bewust voor een kleine praktijk, gericht op kwaliteit en duidelijkheid.

Het gevoel en de ervaring hebben, dat het maximaal haalbare gedaan is...