wandelen met de hond
Alle voeten zijn welkom bij Podotherapie Drachten

Podotherapie

Podotherapie is een relatief jong beroep. Het bestaat in deze vorm pas sinds 1982. Hoewel het beroep langzamerhand ingeburgerd raakt, is het voor veel mensen niet duidelijk wat de verschillen zijn tussen de werkzaamheden van de podotherapeut enerzijds en die van de pedicure, de orthopedisch schoenmaker en de podoloog anderzijds.

De podotherapeut behandelt mensen met voetklachten of klachten aan het houdings- of bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten. De titel podotherapeut is beschermd en mag alleen worden gevoerd door diegenen die een HBO-studie Podotherapie met succes hebben afgerond. Met deze erkende HBO opleiding onderscheidt de podotherapeut zich van de (register)podoloog.

Johan Ewoldt is afgestudeerd aan de Fontijs Hogeschool in Eindhoven en is BIG-geregistreerd (een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener). Hij staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Dit is een voorwaarde van zorgverzekeraars om vergoedingen te verstrekken (vanuit een aanvullende verzekering).

Johan Ewoldt is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.