Podotherapie Drachten
Alle voeten zijn welkom bij Podotherapie Drachten

Kwaliteit

De bevoegdheid om de titel podotherapeut te mogen voeren, is beschermd en voorbehouden aan diegenen die een door de overheid erkende hogere beroepsopleiding hebben gevolgd.
De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) is de beroepsvereniging voor alle podotherapeuten in Nederland. De vereniging stimuleert kwaliteitsverbetering en -waarborging door middel van verschillende activiteiten:

  • Een visitatiestructuur, 1 maal in de 5 jaar.
  • Inschrijving in het kwaliteitsregister paramedici, inschrijving is telkens voor een periode van vijf jaar.
  • De stichting "accreditatie deskundigheidsbevordering activiteiten paramedici" bewaakt en controleert de kwaliteit van de (bij)scholing en deskundigheidsbevordering
  • Een klachtenprocedure. Hiervoor zijn zij aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP).
  • Een beroepscompetentieprofiel, waarbinnen methodisch handelen en podotherapeutische doelen beschreven zijn.