colofon
Alle voeten zijn welkom bij Podotherapie Drachten

Klachten- en geschillenregeling

Johan Ewoldt staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is tevens lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten, deze vereniging is verbonden aan het kwaliteitsregister Paramedici. Daarmee is onze praktijk aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het kwaliteitsregister Paramedici. De uitvoering berust bij het klachtenloket Paramedici (KLP).

 

Disclaimer

De content van deze website is door Podotherapie Drachten met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Podotherapie Drachten aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden.
Podotherapie Drachten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.