wandelen
Alle voeten zijn welkom bij Podotherapie Drachten

De eerste afspraak

De eerste afspraak begint met een kennismaking en een vraaggesprek. U kunt dan een beeld schetsen van uw klacht(en), in combinatie met overige relevante gegevens. U kunt daarbij denken aan informatie over uw medisch verleden, eventuele risicofactoren bij chronische aandoeningen, arbeidsomstandigheden, en de belasting van uw voeten bij sport of hobby's.

Daarna wordt vastgesteld waar het functioneren van uw voet(en) vastloopt. Een analyse van uw looppatroon zal veel informatie verschaffen over uw voeten en over de bewegingsuitslag in de knie, heup en rug. Deze analyse vindt plaats op grond van de "klinische blik" van de podotherapeut, eventueel aangevuld met opnamen die met behulp van een computergestuurd druksysteem worden gemaakt. Ook uw schoenen worden in de analyse meegenomen.

Met de verkregen informatie wordt vervolgens een podotherapeutische diagnose gesteld. Aan de hand van deze diagnose zal een podotherapeutisch behandelplan worden opgesteld. Indien noodzakelijk zal voor een vervolgonderzoek worden doorverwezen naar een andere specialist.

Na het vraaggesprek en onderzoek wordt een podotherapeutische diagnose gesteld.