Alle voeten zijn welkom bij Podotherapie Drachten

Vergoedingen

Podotherapeutische zorg wordt door de zorgverzekeraars (geheel of gedeeltelijk) vanuit een aanvullend pakket vergoed. Deze vergoeding gaat niet ten koste van uw eigen risico. U kunt in uw verzekeringspolis nalezen hoe u verzekerd bent voor podotherapeutische zorg. Of neem een kijkje op: www.podotherapie.nl/vergoedingenoverzicht

Voor mensen met diabetes mellitus is sinds 2015 de Beleidsregel Diabetische Voetzorg van toepassing. Wanneer uw huisarts of internist tijdens de jaarlijkse controle bij de screening van uw voeten een verhoogd risico op ulcera constateert wordt u bij een zorgprofiel 2,3 of 4 verwezen naar de Podotherapeut voor een gericht voetonderzoek. Bij dit onderzoek wordt o.a. uw medisch noodzakelijke pedicurezorg bepaald waarna uw pedicure (mits die met ons een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten) deze medisch noodzakelijke pedicurezorg bij ons declareert. De podotherapeut nodigt u in de loop van het jaar uit voor een aantal controlemomenten. Deze Diabetische Voetzorg wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Er geldt voor u geen eigen risico.

Onze facturen worden in principe rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar aangeboden middels ons clearingsbedrijf. Wanneer nota’s bij uw zorgverzekeraar ofwel niet volledig worden vergoed of uw zorgverzekering heeft nog niet de mogelijkheid voor electronisch declareren voor AV-zorg, dan ontvangt u uw nota (geheel of gedeeltelijk) via Infomedics

Bij niet tijdig afgebelde afspraken (24 uur van te voren, via de afsprakenlijn of via de praktijk) wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Podotherapie wordt meestal vanuit een aanvullend pakket vergoed.