colofon
Alle voeten zijn welkom bij Podotherapie Drachten

Klachten- en geschillenregeling

Johan Ewoldt staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is tevens lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten, deze vereniging is verbonden aan het kwaliteitsregister Paramedici. Daarmee is onze praktijk aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het kwaliteitsregister Paramedici. De uitvoering berust bij het klachtenloket Paramedici (KLP).